شناخت خدا- عالم درون -ذهن و روان- عرفان

مقدماتی در مورد شناخت خدا- عالم درون -ذهن و روان- عرفان

آغاز مرگ

 آغاز مرگ:

موقع آن است که مرگ را آغاز کنید....

مرگ امیال پست!

خوشحالی و سرور  همه جا را فرا گرفته ، اما به علت جهل که موجب برآورده شدن امیال

 می شود همگی ناراحت هستند. هدف همه نیل به حالت " بی آرزویی" است...

این هدف است .شما می گویید ، "من این را می خواهم ، من آن را می خواهم!"

احتیاجات با خواسته ها یکی نیستند و خواستن ناچارا به عذاب می انجامد .

بنابراین سعی کنید کمتر و کمتر بخواهید .سعی کنید عشق بورزید و بیشتر و بیشتر

 عشق بورزید .

 آن موقع از آنچه که بیش از احتیاجتان باشد کمتر و کمتر خواهید خواست و بیشتر

 عشق خواهید خواست. همه آنچه که در طول این سالها لذت برده اید اکنون هیچ است.

همه آنچه که عذاب دیده اید امروز هیچ است. همه آنها مجازی بودند . این حق

شماست که خوشحال باشید ، پس چرا با خواستن چیزها سعی دارید که

اندوهگین شوید؟

هیچ نخواهید و همه چیز خواهید داشت.

*  آواتار مهر بابا*

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:7  توسط کیان دیده  |